IG FB YT

Zapojené instituce

Ateliér fyzického divadla, Divadelní fakulta JAMU
web

AFD klade důraz na fyzický trénink, proces a vývoj tvorby, na intermediální a dramaturgické myšlení, workshopy a coaching se zahraničními tvůrci.

Janáčkova akademie múzických umění
Ateliér Fyzického divadla a multimédií
Mozartova 1, 662 15 Brno

BuranTeatr
web

BuranTeatr je tvůrčí platforma se zaměřením na novou činohru, fyzické divadlo a hraniční divadelní formy.

BuranTeatr působí na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005 a od roku 2010 sídlí v budově sokolského stadionu na Kounicově 20. Vedle divadla a premiér výrazných autorských inscenací se věnuje také pořádání workshopů z různých oblastí scénického umění vedených českými i zahraničními lektory. Kontinuálně se snaží o rozvíjení linie výtvarného umění a hudby. V neposlední řadě organizuje rezidenční pobyty pro tvůrce všech zmíněných oblastí živého umění. BuranTeatr je tvořen skupinou kreativních osobností, jejichž snahou je vytvářet dynamické a tvůrčí prostředí s otevřeným sdíleným prostorem, ve kterém je prolínání uměleckých druhů, žánrů, forem a názorů nutností. BuranTeatr se programově zaměřuje na podporu tvorby, tvůrců a vytváření komunity se zájmem o živé umění. Svoboda, aktivní dialog a kritické myšlení je neoddělitelnou součástí uměleckého i společenského života organizace.

Až půjdete kolem BuranTeatru, nezapomeňte nahlídnout do výloh, kde se pravidelně střídají umělecké výstavy.

Kounicova 22, 602 00 Brno

Dům umění města Brna
web

Jednou z dominant Malinovského náměstí je majestátně, ale přesto střízlivě působící budova Domu umění,
který loni oslavil své 110. narozeniny. Schránka Domu umění měla na počátku secesní tvář, která následně prošla
výraznou funkcionalistickou proměnou; současnou podobu pak získala při přestavbě v roce 2009. Druhým
objektem, kterým tato městská galerie disponuje, je renesanční Dům pánů z Kunštátu v historickém srdci města,
v jehož prostorách se nachází také Galerie G99, zaměřená na prezentaci nejmladšího umění. Nynější ředitelkou
 Domu umění je Terezie Petišková, která tuto funkci zastává od roku 2013. Ta program Domu umění obohatila
o prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti nových médií, které pod názvem
Vašulka Kitchen Brno funguje v budově na Malinovského náměstí, roku 2017 byl spuštěn rezidenční program Brno
Artists in Residence. Díky svému bývalému řediteli Rostislavu Koryčánkovi stojí Dům umění také za projektem
Brněnského architektonického manuálu a za Brno Art Open, přehlídkou umění ve veřejném prostoru. V Domě
umění se střídají monografické výstavy především českých umělců se skupinovými projekty, které se snaží
reagovat na otázky kladené současnou uměleckou scénou.

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

Fait Gallery
web

FAIT GALLERY je mladá galerijní instituce, jejíž vznik podnítil a program zaštiťuje brněnský podnikatel Igor Fait. Kromě systematicky budovaného kvalitního výstavního programu je snahou FAIT GALLERY podporovat rozvoj současného umění a své spektrum zájmu rozšiřuje nad rámec českého i středoevropského kontextu. Mimo to se zasazuje o podporu soukromého sběratelství a upevnění sběratelské vrstvy ve městě s velkou sběratelskou tradicí. Spoluprací se zahraničními galeriemi podporuje české umělce v možnostech expandovat do zahraničí a zpětně realizací výstav zprostředkovává nejen brněnskému publiku tvorbu zahraničních autorů.

K propojení umělců, soukromých sběratelů a publika sloužila od února 2012 především galerie na místě bývalé sladovny královopolského pivovaru v areálu VUT. V prostoru upraveném k výstavním účelům byly společně se sbírkou moderního a současného umění FAIT GALLERY představovány i privátní kolekce dalších sběratelů. Příležitostně FAIT GALLERY u velkých projektů poskytovala tento prostor k velkorysejším samostatným výstavám. V centru města věnovala galerie prostor novým talentům v komorní FAIT GALLERY PREVIEW.

Od března 2016 navázala FAIT GALLERY na dosavadní výstavní činnost v nových velkorysých prostorách a veškeré její aktivity se sloučily na nové adrese Ve Vaňkovce 2. Součástí Fait Gallery je nově kavárna Mutter Café a bookshop ArtMap. Výstavní plán i nadále odráží současnou koncepci FAIT GALLERY. Zahrnuje tři paralelní výstavní projekty, které pokrývají celé spektrum výtvarného umění 20. a 21. století: etablované autory českého výtvarného umění i současné umění generace nejmladší.

Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
web

„Poznáš v davu, kdo je z FaVU?“ Tento hravý nápis se nachází na zdi před branami budovy na Rybářské ulici. Zkratka FaVU odkazuje na Fakultu výtvarných umění, působící pod Vysokým učením technickým v Brně, která se v dané lokalitě nacházela. Dnes bychom našli sídlo fakulty na rohu Údolní a Úvozu, stále se ovšem jedná o instituci, která byla poprvé zájemcům o studium umění otevřena roku 1993, třebaže snahy o její zřízení sahají až do 18. století. Současná FaVU nabízí sedmnáct ateliérů, mezi nimiž si mohou studující zvolit, včetně tzv. Visiting Artist's Studio, představujícího „studium uvnitř studia“, umožňující zažít semestr pod vedením hostujícího umělce. FaVU rovněž disponuje vlastním výstavním prostorem poskytujícím prostor pro díla nejmladších autorů a možnost realizace začínajícím kurátorům. V současnosti se o její provoz stará Tomáš Plachký, který na fakultě studoval v ateliéru malby.

Údolní 244, 602 00 Brno

Filozofická fakulta MUNI
web

Arna Nováka 1, 602 00

Galerie Art
web

Cihlářská 19, 602 00 Brno

Galerie Edikula
web

Projekt studentské galerie začal vznikat na jaře roku 2019 na základě setkávání skupiny studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Z rozhovorů o nedostatku příležitostí kurátorské praxe pro studenty a absolventy Semináře dějin umění a Managementu v kultuře vzešel nápad na založení galerie, která by umožňovala studentům poznat hranice mezi teorií umění a praktickou galerijní zkušeností.

Otevření Galerie Edikula, které proběhlo v říjnu téhož roku, bylo možné realizovat díky grantu vypsanému v rámci oslav stoletého jubilea Masarykovy univerzity. Srdečně děkujeme vedení Filozofické fakulty, které poskytlo prostory výklenku v budově C a zaštítilo projekt udělením finanční podpory. Taktéž děkujeme vedoucí Semináře dějin umění, Radce Nokkale Miltové, a panu prof. Ladislavu Kesnerovi za odbornou garanci celého projektu.

Arna Nováka 1, 602 00

Galerie OFF/FORMAT
web

Galerii OFF/FORMAT naleznete naproti Bláhovce, na konci ulice Gorkého po průchodu bytovým domem do dvorního traktu. Každého návštěvníka jistě překvapí, že při souboji všech zvuků rušného brněnského centra vítězí v prostoru vnitrobloku ticho, jež může plně věnovat rozjímání nad vystavenými díly. Instituce cílí zejména na prezentaci mladých, převážně českých umělců, dává prostor různým uměleckým médiím i rozmanitým obsahům. K poslání galerie odkazuje i její název; usiluje překročit zažitý formát výstavních prostor a být nezávislou institucí otevřenou různorodým uměleckým projektům. A to se OFF/FORMATu daří již téměř deset let. Mimoto galerie pořádá také akci nazvanou VýTěr, která se snaží spojit umělcd a teoretiky do funkčních celků. Projekt je obohacením nejen pro galerijní provoz, ale v konečném důsledku je to právě divák, kdo čerpá z recepce vizuálního díla a související teoretické interpretace. Podhoubí OFF/FORMATU vzklíčilo mezi bývalými studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MUNI, na jejím fungování se podílí Petr a Marta Kovářovi, Ondřej a Magda Navrátilovi, Jaromír a Ivana Gargulákovi a Šimon Kříž.

Gorkého 41, 602 00 Brno

Galerie Pitevna
web

V suterénu Lékařské fakulty se pitvají těla uměleckých děl. Dochází k tomu opakovaně již od roku 2011. Pod kurátorským vedením Petra Kamenického a Jany Nedomové z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vystřídaly lékařské pláště a opakované vnikání skalpelu pod kůži operace jiného druhu: operace vizuální, myšlenkové, prostorové. Výstavy se vždy dotýkají současného uměleckého dění a zůstávají věrné původní funkci prostoru tím, že nesetrvávají na povrchu, ale kladou si otázky, které pronikají dovnitř. Odhalují představy a staví návštěvníka do pozice výzkumníka, pozorného pozorovatele. Prostor se skrývá v zadní části budovy, do které se vchází přes atrium, a vítá příjemným chladem. Při sestupu po schodech ještě chvíli váháte, zda se před vámi opravdu neodehraje chirurgický proces, a to až do momentu, kdy se ocitnete obklopeni bílými stěnami. Jejich tichá čistota hlídá vystavená díla pro divákovu individuální kontemplaci – a jakéhokoliv procesu se v té chvíli stanete svědkem, přítomnost závratě při pohledu na jejich skrytá poselství je téměř zaručena. Koneckonců, hledíte na objekty, které ještě donedávna někomu pulzovaly v hrudi.

Komenského nám. 2, 602 00 Brno

Galerie Průchod
web

Volně přístupná brněnská galerie ve veřejném prostoru průchodu domu č.p. 212, nacházející se u křižovatky ulic Úvoz a Údolní.

Neoficiální výstavní prostor v průchodu, který spojuje ulici Úvoz s Údolní, je místo, které svým charakterem vyzývá k instalaci a konzumaci umění. Velkorysost místa, vhodné osvětlení i dobře udržované stěny přímo zvou k zastavení a cílenému využití neinvazivní formou. Osoba, která prostorem prochází, se stává nevědomky součástí instalace, návštěvníkem, který si možná není jistý, na co se dívá, ale přesto je místem, byť podprahově, ovlivněn.

Údolní 212, 602 00 Brno

Galerie TIC
web

Galerie TIC působí na poli brněnského kulturního prostředí již od konce šedesátých let minulého století. Od svého počátku jí přináleží několik výstavních prostor, kterými jsou v současné době Galerie mladých, Galerie U Dobrého pastýře a Galerie Kontext. Všechny výstavní síně programově slouží k prezentaci současného umění. Galerie mladých je vůbec nejstarší výstavní síní; její brány se otevřely již v roce 1967. Od svého založení prezentuje autory nejmladší generace, často ještě studenty či čerstvé absolventy. Každý rok je představeno přibližně osm výstavních projektů, které jsou vybírány na základě pravidelného Open Callu. Galerie U Dobrého pastýře se naopak soustředí na představování projektů již etablovaných uměleckých osobností, společně s nimi prezentuje též kurátorské a skupinové projekty. Ročně nabízí k vidění čtyři výstavy. Galerie Kontext je situována do chodby a čtyř nik na pomezí obou předchozích galerií. V minulosti byly expozice v této zóně spravovány externími kurátory, kteří měli zkušenost s prací v galeriích v obdobném off-space prostředí. Podstatným projektem, který se v březnu 2020 zrodil z iniciativy Galerie TIC jako potřeba reflexe nastalé pandemické situace, je skupinový umělecký výzkum nesoucí název Černá skříňka. Jeho cílem je upozornit na specifické nesnáze a výzvy, před něž je kulturní scéna v době pandemie postavena. V první části projektu iniciovala Galerie TIC otevřenou výzvu, do níž se hlásili umělci s koncepty přímo reagujícími na koronavirovou situaci. Galerie z nich vybrala osm projektů, které se postupně objevují na fasádě galerijní budovy. Druhou rovinu projektu pak tvoří virtuální podoba Černé skříňky, jež vznikla ve spolupráci se studijním programem Teorie interaktivních médií Masarykovy univerzity; její digitální forma je k nalezení na webové adrese https://cerna-skrinka.cz/. Galerie TIC rovněž spolupořádá Mezinárodní filmový festival krátkého filmu BRNO16. Společně s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se podílí na realizaci Brno Art Week. Stálými kurátorkami galerie jsou Marika Kupková a Zuzana Janečková. Některé z výstav, zejména v Galerii Kontext, bývají zaštítěny externími kurátory.

Radnická 4, 602 00 Brno

Galerie Umakart
web

Galerii Umakart pravděpodobně za svůj život nejednou „navštívil“ skoro každý obyvatel Brna, aniž by o tom měl tušení. Původem výkladní skříň na Lidické ulici u tramvajové zastávky Antonínská byla v roce 2008 díky iniciativě studentů Fakulty výtvarných umění proměněna v živý orgán, pravidelně transformující svůj obsah. Výloha tak nabízí příležitost k neustálé interakci s uměním, což jí umožnilo uspořádat vernisáže i v době, kdy byly všechny galerie zavřené. Umakart je totiž místem ke komunikaci, k vidění běžně neviděného a zejména k neinvazivnímu rozšiřování obzorů. V kurátorském vedení instituce se vystřídala řada dnes významných umělců a umělkyň, mezi které patří Karin Písaříková, Šimon Kadlčák, či Kateřina Olivová, Posledně jmenovaná zde navíc organizovala performance festival Vytvrzení, který – podobně jako vernisážové aktivity Umakartu – překročil hranice výkladní skříně směrem do ulice.

Lidická 40, 602 00 Brno

INDUSTRA
web

INDUSTRA

  • je kulturní hub, ve kterém se nachází galerie současného umění INDUSTRA ART, nezávislá divadelní scéna INDUSTRA STAGE, maker-space
    INDUSTRA LAB, místo pro kulturní, edukační a volnočasové akce INDUSTRA
    EVENT + ART CLASS a kavárna INDUSTRA COFFEE. Již 8 let vytváří pro své
    návštěvníky prostor pro vzájemnou komunikaci, spolupráci a podporu
    kreativních projektů.

Nachází se na nové adrese!
V areálu Nové Zbrojovky na Lazaretní v Brně-Židenicích.

Lazaretní 1, 615 00 Brno

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MUNI
web

Čím výše stoupáme po schodišti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, tím blíže se dostáváme k umění. Umění je tím, co nás má povznášet, má nás spojovat s nedosažitelným vesmírem. Možná právě kvůli tomu se Katedra výtvarné výchovy PdF MU nachází co nejblíže k obloze v nejvyšším patře budovy. Ať se budete snažit jakkoliv, umění při vstupu na katedru nemůžete minout. Zatímco na schodišti hlavní budovy na vás bude číhat Galerie Černá Linka, při vstupu ze dvora se během stoupání po schodech ocitnete v Galerii Čtyři Patra (dříve Galerie ∞). Tyto dvě galerie, spolu s Galerií 31 v budově fakulty na Poříčí 31, slouží především jako výstavní prostory uměleckých projektů studentů a pedagogů katedry výtvarné výchovy, ale dávají prostor i dalšímu současnému výtvarnému umění. Abyste v tom měli opravdu jasno, stačí si přečíst nástěnný nápis, který vítá každého příchozího: Tato realita byla přivlastněna uměním.

Poříčí 7/9, 639 00 Brno

Knihovna Jiřího Mahena
web

Kobližná 4, 602 00 Brno

Moravská galerie
web

Moravské galerie zajišťuje výstavní i vědeckou činnost a spravuje několik budov, čímž se řadí mezi největší umělecká muzea v České republice. V jejich pěti výstavních budovách naleznete stálé expozice i tematické výstavy, v budově šesté, umístěné v brněnských Řečkovicích se nachází galerijní depozitář, který by instituce v budoucnosti ráda zpřístupnila veřejnosti. V Pražákově paláci na ulici Husova je umístěna knihovna s Artotékou, v níž je možné si krátkodobě vypůjčit vybraná umělecká díla. Součástí této budovy jsou stálé expozice ART IS HERE: MODERNÍ UMĚNÍ, představující to nejlepší z české moderny a ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ. Díla obsažená na této přehlídce zahrnují především lokální česko-slovenskou uměleckou scénu a zdůrazňují vazbu na experimentální a konceptuální tendence šedesátých až osmdesátých let minulého století. Expozice byla vytvořena na základě sbírky Jiřího Valocha. Druhou budovu tvoří majestátní Uměleckoprůmyslové muzeum, které bylo založeno ve třetí čtvrtině devatenáctého století. Právě spojením Uměleckoprůmyslového muzea a obrazárny Moravského zemského muzea došlo v roce 1961 k oficiálnímu založení Moravské galerie. Budova je v současné době v rekonstrukci a její opětovné otevření je zatím plánováno na září 2021. Nejnovější stálá expozice byla zpřístupněna v barokním Místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Její název Brno předměstí Vídně upomíná na úzkou uměleckou vazbu k rakouské metropoli a krom volného umění představuje i umělecká řemesla. Posledním brněnským objektem je Jurkovičova vila, jejíž svérázný vizuální styl v sobě současně pojímá prvky tradičního lidového bydlení, ale též konstrukční funkčnost a jednoduchost stavby. Spolu s vídeňským Muzeem pro užité umění (MAK: Museum für angewandte Kunst) se pak Moravská galerie podílí na správě brtnického Rodného domu Josefa Hoffmanna, který se ve Vídni proslavil právě jako designér a architekt. Moravská galerie, v jejímž čele stojí od roku 2013 Jan Press, pracuje s volným i užitým uměním a nabízí komplexní prezentaci výtvarné kultury. Od roku 1963 pořádá přehlídku Mezinárodní bienále grafického designu. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky, komentované prohlídky, výtvarné dílny a věnuje se i publikační činnosti. V posledních letech svůj program zaměřuje také na dětské publikum.

Pražákův palác, Husova 18, Brno

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno

Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno

Rodný dům Josefa Hoffmanna, náměstí Svobody 263, Brtnice

Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno - Žabovřesky

Open Art Studio
web

Posláním studia je vytvořit kreativní a specifické prostředí, ve kterém by se naplňovaly principy inkluze skrze umělecké a arteterapeutické formy.

Pedagogická fakulta MUNI, Poříčí 31a, Brno

Open Studios Brno
web

Dny otevřených brněnských ateliérů.

SOLO offspace
web

Výstavní prostor Solo Offspace vznikl roku 2015 na Körnerově ulici v prostoru bývalého obchodu. Ondřej Homola a Martin Nytra, inspirováni poznatky ze zahraničních stáží, si položili za cíl vybudovat platformu, která by sdružovala mladé umělce v prostorách ateliérů a galerie, kde by bylo možné vytvořená díla zároveň prezentovat. Jejím základním principem byla především finanční nezávislost. Tato svoboda zakladatelům vždy umožňovala vystavovat to, co považovali za relevantní, bez zbytečných zábran nebo omezení. V mezičase hostil prostor například zkoušející divadelníky, výtvarné workshopy, anebo zde umělci připravovali monumentální sochy do soutěží o Cenu Jindřicha Chalupeckého. Časem si Solo Offspace vybudoval dobré jméno – vernisáže často navštěvovalo více než 60 hostů, a oživený prostor doslova praskal ve švech. V roce 2019 předal Ondřej Homola agendu a kurátorství Tomáši Plachkému, jedinečný vizuální styl dává celému programu grafická designérka Tereza Bierská. Galerie v současné době neslouží výstavám, ale studentům umění, kteří zde nadále pracují na svých projektech v důsledku omezení provozu na svých mateřských fakultách. V budoucnu se do Offspace určitě přijďte podívat a nasát atmosféru méně proslulého, ale o nic méně žhavého Brnoxu.

Körnerova 9, 602 00 Brno

Studio Scala
web

Studio Scala je místem pro kreativní nadšence, kteří mají chuť se bavit a experimentovat s filmem při volnočasových programech, či v rámci školní výuky. Od roku 2014 realizujeme vzdělávací aktivity v oblasti filmové a audiovizuální výchovy pro širokou veřejnost i školní instituce. Veškeré aktivity jsou realizovány pod záštitou Univerzitního kina Scala v Brně.

Každý z nás je uživatelem filmových a audiovizuálních produktů a tím stoupá důležitost vzdělávání v tomto oboru. Studio Scala se snaží u účastníků kurzů a workshopů podpořit vnímání filmových produktů a rozvíjet i jejich tvůrčí schopnosti a následné aplikování získaných znalostí ve vlastní filmové a audiovizuální tvorbě.

Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3, 602 00 Brno

Terén – pole performativního umění
web

Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty. Od roku 2019 působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla.

Centrum experimentálního divadla
Zelný trh 9, 602 00 Brno

Vašulka Kitchen Brno
web

Centrum umění nových médií.

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2a, 602 00 Brno